Arxiu d'etiquetes: drets

DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA

Group of five happy children jumping on meadow.

 

 

Commemorant el dia internacional de la infància, us informem de dues iniciatives que promuran els drets dels infants i les seves famílies:

La Plataforma d’Infància de Catalunya – PINCAT ens presenta algunes de les seves propostes per preservar els drets dels infants al nostre país pel què fa als 6 grans blocs següents:

– Pobresa infantil: Prestació econòmica garantida per a les famílies amb
infants a càrrec, en que l’infant sigui el titular del dret, i que possibiliti cobrir
les necessitats bàsiques.

-Educació: Desenvolupar mesures concretes i preventives per lluitar contra el fracàs escolar i les seves conseqüències, incloent en aquestes als adolescents de 16 a 18 anys que hagin abandonat el sistema educatiu.
Disposar de projectes educatius de segona oportunitat, d’acompanyament
sociolaboral, d’atenció a la diversitat, absentisme, reforç escolar…

-Família: Ampliar els permisos de maternitat i paternitat per tal de fomentar
la conciliació laboral i familiar, afavorint així la criança de llurs fills i filles.

-Participació: Millorar i enfortir els òrgans estables de participació ciutadana
i associativa en la definició de les polítiques públiques, garantint la participació dels infants i joves en totes aquelles qüestions que els afectin.

-Habitatge: Lluitar contra la pobresa energètica garantint l’energia i els subministraments bàsics, així com evitar els talls en el seu subministrament a les famílies, especialment a aquelles amb infants a càrrec.

-Salut: Desenvolupar polítiques de coordinació i enfocament multisectorial que facilitin les vinculacions transversals i efectives, vetllant per la coordinació de recursos per tal d’assegurar una atenció multidisciplinar.

Paral.lelament FEDAIA (Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència) iniciarà una campanya amb el lema “La infància no pot esperar” buscant solucions per garantir “solvents sistemes socials que donin suport als infants i a les seves famílies al llarg de tot el seu cicle vital”