Fundació Infància i Família

Fundació Infància i Família

La Fundació Infància i Família es constitueix l’any 2003 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2335.

La Fundació Infància i Família neix amb l’objectiu de garantir el dret dels infants a tenir una família i una llar on créixer.
L’entitat està acreditada com a ICIF (Institució Col•laboradora d’Integració Familiar) per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

La missió de la Fundació Infància i Família és la de treballar perquè tots els infants puguin viure i créixer en una família, ja sigui la seva o una d’aliena.
Per això, es promociona l’acolliment a través de campanyes de sensibilització i es fa recerca de famílies interessades i amb voluntat de ser acollidores.

S’especialitza en serveis adreçats a millorar el benestar i el desenvolupament integral de la infància, l’adolescència i la família.
També genera i difon el seu coneixement participant en xarxes i altres espais dedicats a complir aquest objectiu.

Vols saber-ne més: Clica aquí