Arxiu mensual: novembre de 2012

El teu fill com un mirall

Portada del llibre “Tu hijo como espejo” (Editorial Kier) de Sandra Aisenberg i Eduardo Melamud
Portada del llibre “Tu hijo como espejo” (Editorial Kier) de Sandra Aisenberg i Eduardo Melamud

Avui volem recomanar-vos un llibre, “Tu hijo como espejo” (Editorial Kier), de Sandra Aisenberg i Eduardo Melamud.

El llibre ens mostra com els nostres fills i filles, els infants, ens fan de miralls quan reprodueixen les nostres actituds, pel què és evident que ens retornen, com fa un mirall, la imatge de nosaltres mateixos.

Aquest fet ens ha de permetre reflexionar sobre la responsabilitat que tenim vers com ens veuen i perceben, a través del què fem i com ens mostrem, els nostres fills i filles.

Us en reproduim un fragment:

“En els seus primers set anys de vida l’infant està totalment entregat al seu medi. Sent plena confiança, atès que ell està fusionat amb el seu entorn. Així doncs, no serà el mateix si el seu ambient és harmónic o caótic. En aquesta edat, el nen i la nena són totalment manejables, “tous” comparables a la cera. Tot ho incorporen sense barrera protectora, sense filtres i es grava tot en ells.

(…)

No només imita el que veu i escolta, sino que quan imita ho torna a vivenciar, és a dir amb les forces que van acompanyar el fet i l’instant ( la manera, les intencions, els afectes, les agressions…etc), aquest fet passa desapercebut  pels adults. Tot això s’impregna en ell/a.

En la primera infància l’adult no pot evitar afectar a l’infant, actuem sobre ells amb la nostra mera presència.

Tots els sentiments, pensaments i preocupacions que passen en el món interior dels adults no està ocult pels infants. Aquestes són les realitats que el nen/a es fa pròpies i ens les reflecteix constantment.

Els nens/es observen instintivament les decisions que prenen els seus pares i mares, les llibertats i els plaers que es permeten, les capacitats que desenvolupen, les aptituds que ignoren i les regles que segueixen.

Tot aixó té un efecte molt profund en ells. Veuen les nostres actituds com un model de com s’ha de viure.

Quan veiem les nostres pròpies actituds indesitjables reflectides en els nostres fills, els amonestem.

El nen/a no entén perquè, si només està imitant el que li hem ensenyat sistemàticament a diari.

A partir dels 7 anys comença a tenir una mica més d’autonomia pel que respecte a l’ambient que l’envolta. Ja no imita tan les nostres accions i busca en els altres, noves modalitats de manejar-se en el món.

Però la vida afectiva dels que l’envolten segueix penetrant immediatament en ell/a.

Ja sigui felicitat o tristesa, tensió nerviosa o serenitat, alegria de viure o angoixa, l’infant no només és fidel testimoni de tot, sino que experimenta tota l’emoció com si la rebés a través d’un cable subterrani. S’alimenta d’allò que li succeeix a l’adult i amb aquest material, integra els elements de la seva vida interna.

Durant aquests 7 anys, la vida psíquica dels infants està íntimimament vinculada a l’adult i depén d’ell sobremanera. (…)

El que el nen/a necessita en aquesta època és que l’adult li ofereixi imatges que l’ajudin i l’orientin a resoldre els seus problemes i perturbacions.

(Sandra Aisenberg i Eduardo Melamud – “Tu hijo como espejo”)

Un món, i una família, per als infants!

Avui, Dia Universal de la Infància, volem compartir aquest vídeo de la Plataforma de Infáncia sobre els drets dels infants.

Un dels drets dels infants que menciona el vídeo  és “tenir una família que els estimi“. Precisament la missió de la Fundació Infància i Família és la de treballar perquè tots els infants puguin viure i créixer en una família, ja sigui la seva o una d’aliena.

XI Congrés internacional d’infància maltractada: construint ponts entre la investigació i la pràctica

Els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2012 es va celebrar a Oviedo XI Congrés internacional d’infància maltractada.

Sota el títol “construint ponts entre la investigació i la pràctica” els principals investigadors i professionals de l’àmbit de la intervenció amb infància van presentar els últims resultats de les seves investigacions.

Tenint en compte la importància d’aquest esdeveniment dues professionals de l’equip d’acolliments de Girona de la Fundació Infància i Família van assistir-hi.

Les ponències, els simposiums i comunicacions van estar dedicades a exposar els resultats de programes dirigits a la intervenció amb famílies biològiques, la parentalitat positiva, estratègies d’intervenció amb infants en risc social i sobretot gran pes del congrés fou destinat a les investigacions i estratègies d’intervenció en l’acolliment i l’adopció.

Com a conclusions més importants, volem destacar:

 • La importància del treball amb les famílies els primers anys de criança.

 • El treball d’atenció directe de prevenció amb les famílies d’alt risc social.

En cas que el treball en el medi sigui insuficient, és necessari:

 • El procés d’acolliment:

  • Potenciar la cultura de l’acolliment, com a mesura de protecció més idonea.

  • Punts a tenir en compte la valoració de idoneïtat.

  • La importància del seguiment, i la formació contínua de les families d’acollida.

  • La importància de treballar amb l’infant, el seu recorregut, per tal que el pugui entedre i visqui millor el pas a la família d’acollida.

  • La importància de la família biològica durant l’acolliment.

  • Necessitats i característiques dels infants acollits.

 •  Els nous reptes de l’adopció.

Les ponències i els treballs presentats els podeu trobar a: www.congresofapmi.es

José Lopera: treballant per a la infància i les famílies a Perú

Des del mes de maig d’enguany el nostre  company de la ICIF de Barcelona, José Manuel Lopera (psicòleg) està vivint a Lima (Perú) treballant de manera voluntària en diversos projectes d’acolliment familiar i qualitat de vida de les famílies i infància peruana.

En Jose està col.laborant amb l’administració pública (INABIF) i amb una ONG (Sumbi)

Avui us presentem un dels projectes d’investigació on en Jose està col.laborant i que el durà a quedar-se al Perú un any més.

“La ONG SUMBI està duent a terme diferents projectes en l’àmbit de la infància. El més apassionant del projecte en que col·laboro com a voluntari és que combina la investigació de base amb el treball en camp, directament a la població destinatària, en un procés participatiu i comunitari.

El seu objectiu és recopilar informació sobre les condicions de vida dels nens i nenes i llurs famílies d’uns barris amb risc social de Lima per a, des de l’interès i responsabilitat dels decisors locals (Municipalitat de Lima), apoderar aquests barris i protegir els infants de la violència, tot promocionant canvis que enriqueixin el teixit associatiu, les pràctiques de les famílies, i els serveis comunitaris.

Amb aquesta perspectiva d’investigació-acció, l’equip de SUMBI, format per psicòlegs, educadors, antropòlegs, personal d’administració i gestió, ha seleccionat joves compromesos dels mateixos barris, els han format com a personal enquestador, i amb ells han recollit, porta per porta, importants dades sobre les famílies que hi viuen.

Aquest mapeig de la zona s’ha alimentat amb grups de discussió de famílies concretes, grups de pares i mares, tallers amb infants, entrevistes a escoles i altres dispositius, i reunions amb interventors municipals. D’aquesta manera, en comunicació constant amb la Municipalitat i representats de les comunitats, s’ha anat elaborant una proposta que l’any que ve s’haurà de posar en marxa amb la participació activa de tots els implicats.

Un exemple valuós i encoratjador de com el treball comunitari basat en l’ evidència pot enfortir la cohesió social de comunitats vulnerables per donar als nens i nenes unes millors condicions de vida i un millor futur.

Si voleu més informació no dubteu a entrar a la seva plana web http://www.sumbi.org.pe/cercado.php

Permeteu-me expressar-me ara en castellà: desde aquí quiero agradecer a los compañeros de SUMBI el calor con el que me han acogido, su profesionalidad y compromiso, así como el entusiasmo con el que valoran mi participación. Estoy aprendiendo mucho con ustedes! Abrazos!”

Jose Lopera”