Acolliment familiar: quina és l’aportació de la ICIF?

La majoria d’infants neixen i creixen en el sí de la seva família. Altres, però, per diferents motius o problemàtiques familiars, durant un temps no hi poden viure. La Convenció sobre els Drets de l’Infant reconeix en l’article 9, que tot infant té dret a viure amb la seva família, i així es recull, també, a la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència; malgrat tot, en alguns casos, l’aplicació del principi de l’interès superior de l’infant comporta que hi hagi infants separats de la seva família, dels qui n’assumeix la tutela l’Administració, i per als qui es proposa una mesura de protecció concreta.
 L’experiència del nostre Programa d’Acolliment en Família Aliena ens permet parlar d’una mesura de protecció que ofereix a l’infant la possibilitat de poder viure en una família amb uns referents adults estables. D’aquest programa, en poden formar part totes les famílies, amb o sense fills, que un cop valorades i formades es comprometin amb responsabilitat a ajudar a aquests infants, a tenir-ne cura, a oferir l’estimació, la comprensió i la dedicació necessàries, i que estiguin disposades a què aquests infants sigui un més en la família, mentre la família biològica intenta resoldre la seva problemàtica. Aquest marc afectiu, estable i familiar possibilita a l’infant un creixement harmònic i integral.

Aquest és un projecte on els principals protagonistes són l’infant acollit d’una banda, i de l’altre, la família acollidora. És en aquest escenari que els professionals de la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) de la Fundació Infància i Família tenen com a principal objectiu l’acompanyament de les famílies acollidores i de les i dels infants acollits al llarg de tot el procés, tenint sempre present que cadascun d’ells és un individu que viurà de manera diferent cada moment. La ICIF també organitza i promou, d’entre altres serveis i activitats, espais de trobada entre les famílies acollidores, accions formatives i grups de suport.

Imatge de photostock | FreeDigitalPhotos.net

Sabem que la família és un sistema viu i per tant cal atendre els moments vitals que van sorgint durant l’acolliment i que així ho requereixen, en especial:

– Quan rebem a la família per primera vegada i ens expressa la seva voluntat d’acollir i la seva il.lusió per donar una família a un infant que ho necessita, i així inicia el procés de valoració.

– Quan l’infant arriba a la casa que l’acull

– Quan tot el nuci familiar s’ha d’adaptar a la nova situació vivencial i cal crear una dinàmica familiar nova;

–  Quan l’infant torna de veure o de visitar a la família biològica;

-Quan arriba el moment del comiat:tot i que la família manifesta la seva alegria perquè l’infant pot retornar, s’ha creat un vincle, una estima i un afecte amb algú que ara trobaran a faltar.

 La darrera de les situacions mencionades és emocionalment especial, un moment d’il·lusió i de felicitat, però també de neguit i d’intranquil·litat. Per això, cal que la o el professional de la ICIF estigui amatent; que pugui escoltar i donar suport tan a la família d’acollida com a l’infant; que pugui ajudar a entendre aquestes noves situacions, i que ajudi a gestionar-les amb pautes educatives, de suport emocional i psicològic, i d’informació sobre el procés de recuperació que està fent la família biològica. És en aquest sentit que es pot preparant adequadament el comiat de la família d’acollida i de la persona acollida, tot i que, sovint, la separació implicarà un cert temps de dol.
Article de la Fundació Infància i Família publicat en data 16 d’abril de 2014  per   Polítiques d’Infància i Adolescència de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *