Arxiu de la categoria: Infància

VINE A ILLA FANTASIA!!!

Sensibilitzar, conscienciar i informar a la societat sobre l’acolliment familiar, una mesura de protecció infantil que continua sent desconeguda per a la majoria de la ciutadania i que representa una gran oportunitat per a molts infants en situació de desemparament.

Aquest és un dels objectius amb els quals la FEDAIA, la federació d’entitats catalanes que treballen amb infants en situació de desemparament o risc d’exclusió social, celebrarà el divendres 24 de juny una “Festa de les famílies solidàries” al parc aquàtic d’Illa Fantasia.

L’esdeveniment compta amb el suport de l’ICAA .

illa fantasia

TALLER ‘PARLEM AMB L’EAIA’ DE LA FUNDACIÓ INFÀNCIA I FAMÍLIA

El passat divendres 27 de maig, un grup de 8 famílies acollidores (en total 13 persones) van participar del taller “Parlem amb l’EAIA” organitzat per la Fundació Infància i Família, en el marc del programa de formació contínua per a famílies acollidores “Compartim i avancem 2016”.

Dos membres de l’EAIA municipal de Girona van explicar a les famílies quina és la tasca i funcions de l’Equip d’atenció a la infància i l’adolescència i van respondre les preguntes i dubtes de les famílies acollidores assistents, entre d’altres temes, va sorgir la importància de valorar adequadament la relació dels infants amb les seves famílies biològiques i la importància d’un bon acompanyament durant les visites que es puguin donar i les relacions que es poden establir entre famílies biològiques i famílies acollidores.

Aquest és el 2n any que es programa aquesta xerrada i veient l’assistència i participació, estem segurs que la tornarem a programar. Finalment, volem agrair l’activa participació de l’EAIA municipal de Girona!

xerrada_if

DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA

Group of five happy children jumping on meadow.

 

 

Commemorant el dia internacional de la infància, us informem de dues iniciatives que promuran els drets dels infants i les seves famílies:

La Plataforma d’Infància de Catalunya – PINCAT ens presenta algunes de les seves propostes per preservar els drets dels infants al nostre país pel què fa als 6 grans blocs següents:

– Pobresa infantil: Prestació econòmica garantida per a les famílies amb
infants a càrrec, en que l’infant sigui el titular del dret, i que possibiliti cobrir
les necessitats bàsiques.

-Educació: Desenvolupar mesures concretes i preventives per lluitar contra el fracàs escolar i les seves conseqüències, incloent en aquestes als adolescents de 16 a 18 anys que hagin abandonat el sistema educatiu.
Disposar de projectes educatius de segona oportunitat, d’acompanyament
sociolaboral, d’atenció a la diversitat, absentisme, reforç escolar…

-Família: Ampliar els permisos de maternitat i paternitat per tal de fomentar
la conciliació laboral i familiar, afavorint així la criança de llurs fills i filles.

-Participació: Millorar i enfortir els òrgans estables de participació ciutadana
i associativa en la definició de les polítiques públiques, garantint la participació dels infants i joves en totes aquelles qüestions que els afectin.

-Habitatge: Lluitar contra la pobresa energètica garantint l’energia i els subministraments bàsics, així com evitar els talls en el seu subministrament a les famílies, especialment a aquelles amb infants a càrrec.

-Salut: Desenvolupar polítiques de coordinació i enfocament multisectorial que facilitin les vinculacions transversals i efectives, vetllant per la coordinació de recursos per tal d’assegurar una atenció multidisciplinar.

Paral.lelament FEDAIA (Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència) iniciarà una campanya amb el lema “La infància no pot esperar” buscant solucions per garantir “solvents sistemes socials que donin suport als infants i a les seves famílies al llarg de tot el seu cicle vital”